Week7

week 7
ชื่อกิจกรรม
เป้าหมาย
กระบวนการ
 สื่อ/อุปกรณ์
วันจันทร์

หยิบ ยก วางให้ทัน
-กำกับสติ/จดจ่อ
-ใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า
- กล้ามเนื้อมือและตาประสานสัมพันธ์กัน
ขั้นเตรียม : Body  scan / Brain  Gym  2-3 ท่า
ขั้นกิจกรรม :
   -ครูนำอุปกรณ์มาให้เด็กดูแล้วใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไร? /เห็นแล้ว 
     คิดถึงอะไร?/ มีลักษณะต่างกันอย่างไร?”

   - ครูส่งไม้ตะเกียบและเมล็ดมะค่าให้เด็กหยิบ (ไม้ตะเกียบ 1 อับ เมล็ดมะค่า 1 เม็ด)
   - ครูให้เด็กลองหยิบไม้ตะเกียบ แล้ววาง และหยิบเมล็ดมะค่าแล้ววาง
   -ครูให้นักเรียนหยิบ อุปกรณ์ ทำท่าทางตามครูและให้นักเรียนพูดว่า หยิบ  ยก  วาง
     ตามท่าทางที่ทำโดยครูจะหยิบทีละชิ้นตามจังหวะพูด
   - ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนหยิบไม้ตะเกียบแล้วหยิบเมล็ดมะค่าแล้วรู้สึกอย่างไร? มีความแตกต่างกันหรือไม่ แตกต่างอย่างไร?”

  - นักเรียนเก็บอุปกรณ์แล้วส่งกลับอย่างนอบน้อม
 ขั้นสรุป : ไหว้ขอบคุณ / กอดเสริมแรง/
Empower
-ไม้ตะเกียบ
- เมล็ดมะค่า
วันอังคาร
บ้านตัวอักษร
-การคิดเชื่อมโยง
-เรียนรู้ตัวอักษรขั้นเตรียม    : Body  scan / Brain  Gym  2-3 ท่า
ขั้นกิจกรรม  :
  - ครูนำกระดาษ ที่วาดช่องตารางเขียน ก-ฮ  ไปวางตรงกลาง
  - ครูส่งบัตรภาพให้นักเรียนหยิบคนละ1แผ่น (ภาพไก่,หนู, ธงชาติ,ใบไม้ ฯลฯ)
  - ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดทีละคน “ภาพที่นักเรียนได้เป็นภาพอะไร? เคยเห็นที่ไหน? ”
  -ครูให้นักเรียนช่วยพาพี่รูปภาพตัวอักษรของตัวเองไปส่งที่บ้านของเค้าโดยให้เด็กนำภาพ 
   ไปวางตามช่องตัวอักษรที่ครูวางไว้ตรงกลาง
  - ครูให้คนที่น่ารัก 1 คน ช่วยครูเก็บอุปกรณ์
  - ขั้นสรุป   :   ไหว้ขอบคุณ / กอดเสริมแรง/Empower


- กระดาษวาดช่องตารางและเขียน ก-ฮ 
-บัตรภาพ  เช่นภาพไก่,หนู, ธงชาติ,ใบไม้ ฯลฯ
วันพุธ
กายบริหาร
-กำกับสติ
-รับรู้ลมหายใจ
-เห็นคุณค่าของตนเอง
ขั้นเตรียม    : Brain  Gym  2-3 ท่า
ขั้นกิจกรรม  :
  -นักเรียนทำท่าทางการบริหารตามครู
  -ท่ายืน/ยกมือทั้งสองข้างชูขึ้นแล้วยืดลำตัวเขย่งปลายเท้าให้สูงที่สุด/ กางแขนบิดลำตัว /ก้มตัวลงใช้มือแตะปลายเท้าสลับข้างไปมา
  -ท่านั่ง
/ นั่งเหยียดขามือแตะปลายเท้าก้มศีรษะให้ชิดหัวเข้า/ไขว้ขาแล้วบิดตัว
  - ท่านอน/ยกเท้าขึ้นขึ้นลงสลับกัน /ยกช่วงเองขึ้นไหล่ติดพื้นมือแนบลำตัว/นอนท่า 
    ปลาดาว 5 นาที (
Body  scan)
ขั้นสรุป   :  Brain  Gym  2-3 ท่า/ ไหว้ขอบคุณ / Empower
-เพลงพัฒนา 
  คลื่นสมอง
-เครื่องเล่นเพลง
วันพฤหัสฯ
พิมพ์ภาพจากนิ้วมือให้เป็นรูปร่างตามจินตนาการ
-จินตนาการ
-พัฒนากล้ามเนื้อมือและตาประสานสัมพันธ์กัน
ขั้นเตรียม    : Body  scan / Brain  Gym  2-3 ท่า
ขั้นกิจกรรม  :
  - ครูนำสีน้ำ 4-5 สี มาให้เด็กดู ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด เด็กเห็นสีอะไรบ้าง?
    ภาษาอังกฤษเรียกว่าอย่างไร? มีทั้งหมดกี่สี ?
  -ครูให้คนที่น่ารักมารับกระดาษ A 4 แล้วพิมพ์นิ้วหัวแม่มือลงกระดาษคนละไม่เกิน 5
    ครั้ง และหยิบสีเมจิกคนละ 1 ด้าม แล้วไปนั่งรอที่บ้านของตนเองรอเพื่อน
  - ครูให้นักเรียนต่อเติมและตกแต่งภาพให้สวยงามและเล่าให้เพื่อนฟังว่าตนเองต่อเติม
     เป็นภาพอะไร?
  - นักเรียนเก็บอุปกรณ์แล้วส่งกลับอย่างนอบน้อม
ขั้นสรุป   :   ไหว้ขอบคุณ / กอดเสริมแรง/Empower

วันศุกร์
นิทานผ้ากันเปื้อน-จินตนาการ
-คาดเดาเหตุการณ์
-คิดเชื่อมโยง

ขั้นเตรียม    : Body  scan / Brain  Gym  2-3 ท่า
ขั้นกิจกรรม  :
  -ครูเล่านิทานจากผ้ากันเปื้อน แล้วให้นักเรียนทายว่าตัวละครตัวต่อไปน่าจะเป็นใครและคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น?
  -ครูหยิบตัวละครแล้วเล่าต่อไปตามเนื้อเรื่อง และให้นักเรียนลองช่วยคิดแทนตัวละครดูซิ ว่าถ้านักเรียนเป็นตัวละครตัวนี้จะทำอย่างไรดี?
   - ขั้นสรุป   :   ไหว้ขอบคุณ / กอดเสริมแรง/Empower-นิทาน
-ผ้ากันเปื้อน

วันจันร์  (หยุดชดเชยวันพ่อค่ะ)

วันอังคาร
ขั้นเตรียม
ขั้นกิจกรรม


ขั้นจบ


วันพุธ
ขั้นกิจกรรม

ขั้นจบวันพฤหัสบดี  (หยุดวันรัฐธรรมนูญ)

วันศุกร์
ขั้นเตรียม


ขั้นกิจกรรมขั้นจบ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น