Week4

Week 4
ชื่อกิจกรรม
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ/อุปกรณ์
จันทร์
ประโยชน์ของฉัน
-สติ
-สมาธิ
-จดจ่อ
ขั้นเตรียม:
    Body Scan  เล่าเรื่องราวจากนางฟ้า
-          Brain Gym แตะร่างกาย อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-ครูแนะนำอุปกรณ์โดยการตั้งคำถาม ว่า เห็นอะไรบ้าง มีลักษณะอย่างไร คล้ายกับอะไร สีอะไร พูดสีภาษาอังกฤษ
ครูแจกอุปกรณ์
 -      ขั้นจบ: เก็บอุปกรณ์โดยส่งกลับ  ชื่นชมความตั้งใจ ความน่ารัก มอบพลังความรัก
-เพลงสปา
ใบตอง
อังคาร
เพื่อนฉันอยู่ไหน
- สติ
- สมาธิ
- รู้ตัว
-ความคิดจินตนาการ
ขั้นเตรียม:
    Body Scan  เล่าเรื่องราวจากนางฟ้า
-          Brain Gym  อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-ครูแนะนำอุปกรณ์โดยการตั้งคำถาม ว่า เห็นอะไรบ้าง มีลักษณะอย่างไร คล้ายกับอะไร  เคยเห็นที่ไหน นำไปทำอะไรได้บ้าง
ครูเล่าเรื่องราวเกี่ยวรูปทรง เชื่อมโยงเกี่ยวกับขนาด
แจกอุปกรณ์โดยการส่ง
นักเรียนแยกขนาดของรูปทรง
 -      ขั้นจบ:  เก็บอุปกรณ์โดยการส่งกลับ  ชื่นชมความตั้งใจ ความน่ารัก มอบพลังความรัก
เพลงสปา
- รูปทรง
พุธ
โยคะ
- สติ
- สมาธิ
-รู้ตัว
ขั้นเตรียม:
    Body Scan  เล่าเรื่องราวจากนางฟ้า
-          Brain Gym  แตะร่างกาย อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-ครูพาเด็กปลงร่างเป็นสิ่งต่างๆ สัตว์ สิ่งของ ธรรมชาติ พร้อมเล่าเป็นเรื่องราว
-  ขั้นจบ: ชื่นชมความตั้งใจ ความน่ารัก มอบพลังความรัก
- เพลงสปา
พฤหัสบดี
กิจกรรมเข้าจังหวะ

-สติ
-สมาธิ
-จินตนาการ

ขั้นเตรียม:
    Body Scan  เล่าเรื่องราวจากนางฟ้า
-          Brain Gym  อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
- ครูร้องเพลง พร้อมทำท่าประกอบให้ดู
- นักเรียนทำท่าทางประกอบเพลงตาม
 -  ขั้นจบ:  ชื่นชมความตั้งใจ ความน่ารัก  มอบพลังความรัก
-เพลงสปา
- เครื่องเคาะจังหวะ
ศุกร์
นิทานหรรษา


- สติ
- สมาธิ
ขั้นเตรียม:
 Body Scan  เล่าเรื่องราวจากนางฟ้า
        Brain Gym  อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
- ครูเล่านิทานให้นักเรียนฟัง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าตัวละครในนิทานมีอะไรบ้าง
- ชอบตัวละครไหน เพราะอะไร
 -      ขั้นจบ:    ชื่นชมความตั้งใจ ความน่ารัก มอบพลังความรัก
- เพลงสปา
- นิทาน

วันจันทร์
ขั้นเตรียมขั้นกิจกรรม


ขั้นจบ
วันอังคาร
ขั้นเตรียม


ขั้นกิจกรรมขั้นจบ
วันพุธ


วันพฤหัสบดี
ขั้นเตรียม


ขั้นกิจกรรมขั้นจบวันศกร์
ขั้นเตรียม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น