week6

week 6
ชื่อกิจกรรม
เป้าหมาย
กระบวนการ
 สื่อ/อุปกรณ์
วันจันทร์
ก้อนหินแปลงร่าง
-กำกับสติ/จดจ่อ
-จินตนาการ / ความคิดสร้างสรรค์
- กล้ามเนื้อมือและตาประสานสัมพันธ์กัน
ขั้นเตรียม :  Body  scan / Brain  Gym
ขั้นกิจกรรม :
  - ครูนำอุปกรณ์ออกมาวาง
  -ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด”นักเรียนเห็นอะไร? สามารถเอาไปทำอะไรได้บ้าง”
  -ครูส่งอุปกรณ์/สีเทียน
  -ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ นักเรียน คิดว่าหินของนักเรียนมีรูปร่างคล้ายอะไร ? ”
  -ครูให้นักเรียนแปลงร่างก้อนหินของตัวเองให้เป็นอะไรก็ได้ตามจินตนาการ
  -นักเรียนแต่ละคนบอกเพื่อนและครูว่าตนเองแปลงร่างก้อหินเป็นอะไร
  - นักเรียนเก็บอุปกรณ์และส่งต่ออย่างนอบน้อม
ขั้นสรุป : ไหว้ขอบคุณ / กอดเสริมแรง/Empower
- ก้อนหิน
- สีเทียน
วันอังคาร
แปรงร่างรูปทรงเรขาคณิต
-จินตนาการ / ความคิดสร้างสรรค์
- กล้ามเนื้อมือและตาประสานสัมพันธ์กัน

ขั้นเตรียม : Body  scan / Brain  Gym
ขั้นกิจกรรม :
  - ครูนำกระดาษรูปภาพ                        ให้นักเรียนดูแล้วใช้คำถามกระตุ้นการคิด
    “นักเรียนเห็นอะไร ? มีรูปร่างคล้ายอะไรบ้าง?”
  - ครูส่งกระดาษรูปภาพรูปร่างเรขาคณิตและสีไม้ให้นักเรียน
  - ครูให้นักเรียนวาดภาพต่อเติมรูปร่างเรขาคณิตที่ตนเองได้ตามจินตนาการของตนเอง
  แล้วระบายสีให้สวยงาม

  - นักเรียนบอกเพื่อนและครูว่าตนเองต่อเติมรูปร่างเป็นอะไร? เพราะอะไรถึงต่อเติมเป็น  
    ภาพนี้
  - นักเรียนเก็บอุปกรณ์และส่งต่ออย่างนอบน้อม
ขั้นสรุป : ไหว้ขอบคุณ / กอดเสริมแรง/Empower
- กระดาษรูปภาพรูปร่างเรขาคณิต                        ( ขนาด 1/2 ของกระดาษ A 4 )
- สีไม้
วันพุธ
โยคะ
-กำกับสติ
-รับรู้ลมหายใจ
-เห็นคุณค่าของตนเอง
ขั้นเตรียม : Brain  Gym / ในท่านั่งวางมือทั้งสองข้างไว้ที่หัวเข้า กำ-แบมือสลับข้างแล้ว
    กำหนดลมหายใจเข้า-ออก
ขั้นกิจกรรม :
  - นักเรียนทำโยคะตามครู
  -ท่ายืน/ท่าไหว้พระอาทิตย์/ท่าภูเขา/ท่าต้นไม้/ท่าเก้าอี้สองขาท่าเครื่องบิน
   -ท่านั่ง /ผีเสื้อ/เต่า/หงส์/
   -ท่านอน /จระเข้/ธนู/ตั๊กแตน/สะพาน /ปลาดาว /Body  scan
ขั้นสรุป :   Brain  Gym  2-3 ท่า / ไหว้ขอบคุณ / Empower
-เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
-เครื่องเล่นเพลง
วันพฤหัสฯ
เสียงดนตรีจากน้ำ
-การใช้ประสาทสัมผัสจากการฟังเสียง


ขั้นเตรียม : Body  scan / Brain  Gym
ขั้นกิจกรรม :
  -ครูนำแก้วใส่น้ำ 3 ใบ (แต่ละใบระดับน้ำไม่เท่ากันและติดเบอร์ 123ไว้ข้างแก้ว)
  -ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “น้ำมีประโยชน์อย่างไร?/ ถ้าในโลกนี้ไม่มีน้ำจะเป็น  
    อย่างไร?  /นักเรียนเคยได้ยินเสียงน้ำมาจากไหนบ้าง? “
     “นักเรียนคิดว่าน้ำสามารถทำให้เกิดเป็นเสียงดนตรีได้หรือไม่?”
   - ครูให้นักเรียนเดินมาเคาะแก้วแล้วแล้วฟังเสียงทีละคน
   - ครูใช้ฉากสามพับบังแก้วน้ำแล้วเคาะทีละแก้วให้เด็กทายว่าครูเคาะแก้วใบไหน
   - ครูใช้คำถามให้คิด “นักเรียนคิดว่าทำไมแก้วน้ำแต่ละใบเมื่อเคาะแล้วเสียงไม่เหมือนกัน?/ แก้วน้ำแต่ละใบมีเสียงอย่างไร?”
ขั้นสรุป : ไหว้ขอบคุณ / กอดเสริมแรง/
Empower-แก้วใส่น้ำ 3 ใบ
(แต่ละใบระดับน้ำไม่เท่ากันและติดเบอร์ 123ไว้ข้างแก้ว)
-ไม้เคาะเสียง
  วันศุกร์

นิทาน
สติ
สมาธิ
- จินตนาการ

ขั้นเตรียม:
    Body Scan  เล่าเรื่องราวจากนางฟ้า
-          Brain Gym  อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
ครูโชว์บัตรภาพให้นักเรียนสังเกตพร้อมตั้งคำถามกระตุ้นการคิด  เห็นอะไร , คล้ายอะไร , เคยเห็นที่ไหน
ครูเล่านิทานจากบัตรภาพ
ครูนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับนิทาน
 -      ขั้นจบ:   เก็บอุปกรณ์โดยมอนิเตอร์  ชื่นชมความตั้งใจ ความน่ารัก มอบพลังความรัก

บัตรรูปภาพ


                                                                                                                                                                    วันจันทร์
ขั้นเตรียม

ขั้นกิจกรรม


ขั้นจบ


วันอังคาร
ขั้นเตรียม


ขั้นเตรียม


ขั้นจบวันพุธ
ขั้นกิจกรรม


ขั้นจบวันพฤหัสบดี
ขั้นกิจกรรม
ขั้นกิจกรรม
ขั้นจบวันศุกร์
ขั้นเตรียม

ขั้นกิจกรรม


 ขั้นจบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น