week5

Week 5
ชื่อกิจกรรม
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ/อุปกรณ์
จันทร์
ทรายหรรษา
-สติ
-สมาธิ
-จดจ่อ
ขั้นเตรียม:
    Body Scan  เล่าเรื่องราวจากนางฟ้า
-          Brain Gym แตะร่างกาย อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-ครูแนะนำอุปกรณ์โดยการตั้งคำถาม ว่า เห็นอะไรบ้าง มีลักษณะอย่างไร คล้ายกับอะไร นำไปทำอะไรได้บ้าง
ครูแจกอุปกรณ์ทรายคนละ 1 กล่อง กับจาน 1  ใบ
- นักเรียนเททรายใส่จานจากนั้นใช้มือสัมผัสกับทราย
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนรู้สึกอย่างไรเมื่อได้สัมผัส
- นักเรียนเกลี่ยทรายในจานให้เรียบแล้ววาดตามจินตนาการ
 -      ขั้นจบ:   ชื่นชมความตั้งใจ ความน่ารัก มอบพลังความรัก
-เพลงสปา
ทราย
- กล่องนม
- จาน
อังคาร
ลวดมหัศจรรย์
- สติ
- สมาธิ
- รู้ตัว
-ความคิดจินตนาการ
ขั้นเตรียม:
    Body Scan  เล่าเรื่องราวจากนางฟ้า
-          Brain Gym  อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-ครูแนะนำอุปกรณ์โดยการตั้งคำถาม ว่า เห็นอะไรบ้าง มีลักษณะอย่างไร คล้ายกับอะไร  เคยเห็นที่ไหน นำไปทำอะไรได้บ้าง
แจกอุปกรณ์โดยการส่ง
นักเรียนดัดลวดเป็นรูปตัวเลขเลขที่ของตัวเอง
 -      ขั้นจบ:    ชื่นชมความตั้งใจ ความน่ารัก มอบพลังความรัก
เพลงสปา
- ลวด
พุธ
โยคะ
- สติ
- สมาธิ
-รู้ตัว
ขั้นเตรียม:
    Body Scan  เล่าเรื่องราวจากนางฟ้า
-          Brain Gym  แตะร่างกาย อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
ไหว้พระอาทิตย์,ภูเขา,เครื่องบิน,ผี้เสือ,เต่า,จระเข้,งูใหญ่
ตั๊กแตน,ปลาดาว
-  ขั้นจบ:  ชื่นชมความตั้งใจ ความน่ารัก มอบพลังความรัก
- เพลงสปา
พฤหัสบดี
ดนตรี-สติ
-สมาธิ
-จินตนาการ

ขั้นเตรียม:
    Body Scan  เล่าเรื่องราวจากนางฟ้า
-          Brain Gym  อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
- ครูแจกอุปกรณ์ไม้บล็อกให้นักเรียนคนละ  2 ชิ้น
- ครูนักเรียนเคาะจังหวังของไม้บล็อก
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้ยินเสียงเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
-  ขั้นจบ:  ชื่นชมความตั้งใจ ความน่ารัก  มอบพลังความรัก
-เพลงสปา
- ไม้บล๊อก
ศุกร์
เรื่องเล่าจากสวนผัก


- สติ
- สมาธิ
ขั้นเตรียม:
 Body Scan  เล่าเรื่องราวจากนางฟ้า
        Brain Gym  อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
- ครูเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสวนผักให้นักเรียนฟัง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้ฟังเรื่องราวแล้วรู้สึกอย่างไร
 -      ขั้นจบ:    ชื่นชมความตั้งใจ ความน่ารัก มอบพลังความรัก
- เพลงสปา
- นิทาน
วันจันทร์
ขั้นเตรียม


ขั้นกิจกรรม


ขั้นจบ

วันอังคาร
ขั้นเตรียม
ขั้นกิจกรรม
ขั้นจบวันพุธ


ขั้นจบ


วันพฤหัสบดี
ขั้นเตรียม


ขั้นกิจกรรม
ขั้นจบ


วันศุกร์
ขั้นเตรียม

ขั้นกิจกรรม


ขั้นจบ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น